WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 3 februari 2016

Nya föreskrifter ska motverka psykisk ohälsa

Nya föreskrifter ska motverka psykisk ohälsa
 - Skiftarbete, nattarbete, delade turer, mycket övertid eller långa arbetspass är alla saker som ökar risken för ohälsa och där måste arbetsgivaren ...