WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 16 februari 2016

Orimligt tungt för föräldrar som vägras assistans

Orimligt tungt för föräldrar som vägras assistans
 - Välfärdsstaten måste avlasta och förenkla tillvaron för föräldrar med barn i behov av assistans. Psykisk ohälsa, sjukskrivningar och förlorade ...