WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 3 februari 2016

Politiker blundar för sambandet med ungas psykiska ohälsa

Politiker blundar för sambandet med ungas psykiska ohälsa
 - Däremot har det forskats om psykisk ohälsa som ökat kraftigt bland barn och unga sedan dess och forskare har konstaterat att ökningen började hos ...