WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 26 februari 2016

Prata om ungdomars psykiska ohälsa

Prata om ungdomars psykiska ohälsa
 - Många ungdomar i dag lider utav någon form av psykisk ohälsa. Vissa lider av stress, andra av ångest, ätstörningar eller social fobi. Anledningen till...