WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 12 februari 2016

Psykologiska hälsocentraler kan förbättra den psykiska hälsan”

Psykologiska hälsocentraler kan förbättra den psykiska hälsan”
- Många med psykisk ohälsa har inte en psykisk sjukdom men systemen är i dag så inrättade att de kräver att individen redovisar patologi och diagnos.