WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 25 mars 2016

50 miljoner kronor till psykisk ohälsa

50 miljoner kronor till psykisk ohälsa
 - Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att 50 miljoner kronor av statsbidraget för psykisk ohälsa ska användas till att stimulera utvecklingsarbete.