WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 14 mars 2016

Alla har inte föräldrar som kan ge stöd

Alla har inte föräldrar som kan ge stöd
 - Psykisk ohälsa. Vi kommer att fortsätta driva på för att samhällets stöd ska förbättras på flera sätt – inklusive att föräldrarnas roll och behov av stöd ska ...