WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 9 mars 2016

Han gör slut på sina pengar, skriver ett avskedsbrev"

Han gör slut på sina pengar, skriver ett avskedsbrev"
 - Anton har ingen historia av psykisk ohälsa och man har inte kunnat hitta några yttre tecken som tyder på psykisk ohälsa. Det finns dock vissa ...