WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 15 mars 2016

Personer som mår psykiskt dåligt får delta i ny forskning

Personer som mår psykiskt dåligt får delta i ny forskning
 - Kunskap hos de som är drabbade av psykisk ohälsa borde bättre tas tillvara, för att underlätta att komma tillbaka till arbetslivet, menar forskare vid ...