WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 30 mars 2016

Stor omsättning i hemlöshetskartläggning

Stor omsättning i hemlöshetskartläggning
 - 45 personer uppger att de behöver stöd med missbruksbehandling medan 29 behöver stöd mot psykisk ohälsa. Andelen samsjukliga (missbruk och ...