WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 30 mars 2016

Vänd inte ryggen åt unga med ångest när de ber om hjälp

Vänd inte ryggen åt unga med ångest när de ber om hjälp
 - Psykisk ohälsa ökar bland unga men samtidigt är det endast ett fåtal som pratar om det. Vi har inga förkunskaper i hur vi ska bete oss när vi drabbas ...