WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 29 april 2016

De lever ständigt under dödshot

De lever ständigt under dödshot
 - Kampala. I Uganda anser majoriteten av folket att homosexuella lever i synd och ska straffas hårt. För att skydda sig från hot och våld lever Waza, 31, ...