WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 8 april 2016

Den sista resten av gamla fattigvården

Den sista resten av gamla fattigvården
 - Dåliga skolresultat, hälsoproblem och psykisk ohälsa - men trots det få systematiska försök att lösa problemen. Den bilden av barn i familjehem ges i ...