WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 7 april 2016

Fler borde upptäcka mindfulness

Fler borde upptäcka mindfulness
 - Och det är kvinnor i offentlig verksamhet som arbetar i kontaktyrken som står för den högsta procenten med psykisk ohälsa som orsak. Ett tydligt ...