WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 8 april 2016

Med rätt stöd kan många sjuka arbeta

Med rätt stöd kan många sjuka arbeta
- Många med sjukdom arbetar. En statlig undersökning av sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa anger att under varje givet år har mellan 10 och 30 ...