WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 5 april 2016

När pappa tog sitt liv gjorde jag alla misstag

När pappa tog sitt liv gjorde jag alla misstag
 - Även bland oss som idrottar finns psykisk ohälsa. Ibland blir konsekvenserna så allvarliga att någon tar sitt liv. Ofta är det svårt att se varningstecknen ...