WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 14 april 2016

Nyanlända som lider av psykisk ohälsa ska fångas upp tidigare

Nyanlända som lider av psykisk ohälsa ska fångas upp tidigare
 - Johanna Thomtén, universitetslektor i psykologi på Mittuniversitetet, utvecklar en ny metod för beömning av nyanländas psykiska hälsa.