WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 1 april 2016

Personliga ombud hjälper till vid psykisk ohälsa

Personliga ombud hjälper till vid psykisk ohälsa
 - Att lida av psykisk ohälsa kan vara förödande för den drabbade. I början av mars tillsattes därför två personliga ombud, Klas Barkman och Johan ...