WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 14 april 2016

Tillgänglighet är en rättighet – också för personer med psykisk ohälsa

Tillgänglighet är en rättighet – också för personer med psykisk ohälsa
 - Likabehandling. Allt fler mår psykiskt dåligt på våra arbetsplatser. Psykisk ohälsa behöver inte betyda en nedsatt arbetsförmåga, men risken är att det ...