WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 25 april 2016

Undersökning: 2 av 5 unga känner oro och stress för framtiden

Undersökning: 2 av 5 unga känner oro och stress för framtiden
 - Enligt studien ser 74 procent av de unga vuxna psykisk ohälsa till följd av stress som en stor samhällsutmaning i dag. Oron för framtida stress är en av ...