WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 19 maj 2016

Allt fler barn och ungdomar lider av psykisk ohälsa

Allt fler barn och ungdomar lider av psykisk ohälsa
 - Fram till tonåren tycker svenska barn att de har en god – både fysisk och psykiskhälsa. Men därefter uppger allt fler barn och unga att de har ett eller ...