WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 16 maj 2016

Bygg inte nytt ”hospital” på Sigfridsområdet

Bygg inte nytt ”hospital” på Sigfridsområdet
 - Patienter med psykisk ohälsa sökte och vårdades i första hand på de psykiatriska klinikerna. Till mentalsjukhusen krävdes någon form av remiss från ...