WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 3 maj 2016

Dansforskning gav konkreta resultat i flickors hälsa

Dansforskning gav konkreta resultat i flickors hälsa
 - Bakgrunden till Annas avhandling är att den psykiska ohälsan bland flickor i tonåren har ökat och är alarmerande hög. Nedstämdhet, oro, huvudvärk ...