WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 2 maj 2016

Jag vill hjälpa unga att växa”

Jag vill hjälpa unga att växa”
 - En annan viktig fråga är hälsa. Internationellt sett har urfolk en sämre psykisk hälsa än majoritetsbefolkningen. Så är det även i Sverige och det är ...