WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 5 maj 2016

Socioekonomi inte enda orsaken till ojämlik hälsa

Socioekonomi inte enda orsaken till ojämlik hälsa
 - Jämlik hälsa. Vi instämmer i kommissionens uppfattning om att psykisk ohälsa ofta bottnar i socioekonomisk utsatthet, men det är inte alltid självklart ...

Follow by Email