WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 6 maj 2016

Utsatt grupp drabbas av våld

Utsatt grupp drabbas av våld
 - Den har gjorts på 10 000 kvinnor och män utan någon intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning visar på en ökad psykisk ohälsa bland dem som ...