WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 15 juni 2016

Det behövs nya sätt att stötta våldsutsatta barn

Det behövs nya sätt att stötta våldsutsatta barn
 - Barnen visar ofta tecken på psykisk ohälsa även efter att de skyddats från våld. Det kan vara aggressivt och utagerande beteende, där barnen inte ...