WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 22 juni 2016

Fler sjuka, men utvecklingen bromsar

Fler sjuka, men utvecklingen bromsar
 - Hälso- och sjukvården måste anstränga sig ytterligare för att på ett bra sätt ta hand om och hjälpa människor med psykisk ohälsa, samtidigt som ...