WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 28 juni 2016

Nu fokus på de äldre barnen

Nu fokus på de äldre barnen
 - Så skriver de två nämnderna i en gemensam projektbeskrivning och att psykisk ohälsa, stor frånvaro och diffusa sjukdomstillstånd som huvudvärk och ...