WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 2 juni 2016

Politisk oförmåga – problemen i Barn- och ungdomspsykiatrin kvarstår

Politisk oförmåga – problemen i Barn- och ungdomspsykiatrin kvarstår
 - Sedan 1990-talets början har den psykiska ohälsan hos unga mellan 16-24 år mer än fördubblats. Tyvärr har resurserna ...