WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 7 juni 2016

Psykisk ohälsa ökar bland unga igen

Psykisk ohälsa ökar bland unga igen
- När resultaten jämförs med andra länders klättrar Sverige rejält på listan över länder med högst förekomst av psykisk ohälsa — från plats 19 (av 39) år ...