WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 1 juli 2016

Barn med föräldrar i fängelse får stöd i Borås

Barn med föräldrar i fängelse får stöd i Borås
 - Dessa barn löper 25 procents högre risk att drabbas av psykisk ohälsa. Nu startar Solrosen i Borås för att stötta dessa barn. Verksamheten drivs av ...