WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 20 juli 2016

Därför blir vi sjuka av att vara fattiga

Därför blir vi sjuka av att vara fattiga
 - Fattigdom ökar risken för psykisk ohälsa som depression och var sjätte överskuldsatt har försökt att ta sitt liv. Det ökar även risken för att bli sjuk, ...