WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 4 juli 2016

Det är som att leva i typ 1800-talet eller i Iran.

Det är som att leva i typ 1800-talet eller i Iran.
 - Är du homosexuell är det ett tecken på svaghet, det är ett hot mot hela ... Hon känner till unga homosexuella fått ingå tvångsgiftermål för att rädda ...