WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 15 juli 2016

Resultatet av Stockholmsenkäten klart

Resultatet av Stockholmsenkäten klart
 - Ungas psykiska ohälsa måsta tas på största allvar. Många flickor säger också att de har svårt att sova vilket inte bara påverkar hälsan utan även ...