WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 6 juli 2016

Så ska fler barn få hjälp: ”Förskolan och skolan måsta ta ledartröjan”

Så ska fler barn få hjälp: ”Förskolan och skolan måsta ta ledartröjan”
 - Rapporten Barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld, ... om föräldern blir nykter – drogberoendet har ofta kopplingar till psykisk ohälsa, ...