WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 4 juli 2016

Ta vinster från alkohol och hjälp utsatta barn”

Ta vinster från alkohol och hjälp utsatta barn”
 - Barn som lever i en familj där en eller båda föräldrarna missbrukar alkohol eller droger är en av samhällets stora riskgrupper för psykisk ohälsa och ...