WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 1 augusti 2016

Agera nu – våra unga går sönder

Agera nu – våra unga går sönder
 - Den psykiska ohälsan ökar i vårt samhälle, i synnerhet bland våra unga. Värst drabbade är unga kvinnor. Generellt lider runt var fjärde person i åldern ...