WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 16 augusti 2016

Behandlar ätstörning på ett ovanligt sätt

Behandlar ätstörning på ett ovanligt sätt
 - Ätstörningar betraktas som en psykisk sjukdom och behandlas således ... Man pratar mycket om psykisk ohälsa och det satsas pengar där, men inte ...