WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 12 augusti 2016

Det ska inte behövas mod för att visa kärlek

Det ska inte behövas mod för att visa kärlek
 - Synen på homosexualitet och hbtq-frågor är ett exempel på detta. I Sverige och den övriga västvärlden har värderingarna förändrats mycket snabbt på ...