WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 16 augusti 2016

En av åtta har missbrukat läkemedel

En av åtta har missbrukat läkemedel
 - Den andra är personer som mår dåligt, antingen det handlar om smärttillstånd eller psykisk ohälsa som ångest, oro eller sömnsvårigheter. Det kan ...