WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 18 augusti 2016

Grön rehabilitering minimerar sjukfrånvaro

Grön rehabilitering minimerar sjukfrånvaro
 - Miljöpartiet tagit initiativ till att Region Kronoberg i samverkan med SLU i Alnarp utvecklar grön rehabilitering för personer med lättare psykisk ohälsa ...