WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 10 augusti 2016

Migri försöker ingripa i psykisk ohälsa bland asylsökande

Migri försöker ingripa i psykisk ohälsa bland asylsökande
 - Psykisk ohälsa är vanligare hos asylsökande än majoritetsbefolkningen, bland annat till följd av traumatiska upplevelser. Hälsovårdsexpert Saara ...