WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 29 augusti 2016

Spel stigmatiserar psykisk ohälsa

Spel stigmatiserar psykisk ohälsa
 - Psykisk ohälsa skildras frekvent i spel, men oftast på ett ytligt och missvisande sätt. Skurkar tilldelas psykotiska drag, och faktumet att de lider av en så ...