WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 5 september 2016

5 sätt att stoppa trenden med den ökande psykiska ohälsan

5 sätt att stoppa trenden med den ökande psykiska ohälsan
 - För att förebygga psykisk ohälsa behöver vi kunskap om faktorerna bakom. Det är oerhört viktigt att alla krafter i samhället hjälps åt att stoppa trenden ...