WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 1 september 2016

Borde lära av andra

Borde lära av andra
 - Det sker alltför många självmord i landet och Örebro län ligger sämre till än många andra län. I snitt inträffar ett självmord i veckan i vårt län. Regionen ...