WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 26 september 2016

Min utbrändhet definierar inte mig

Min utbrändhet definierar inte mig
- Det pågår en epidemi av psykisk ohälsa bland unga där samhället är den största bidragande faktorn till att vi mår dåligt, skriver Jasmin Rastegar.