WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 29 september 2016

Small talk numera en bristvara på landets flyktingförläggningar

Small talk numera en bristvara på landets flyktingförläggningar
- I en del fall i Finland har det gått så långt som till att asylsökande som fått avslag eller väntat på besked har begått självmord. En flykting sitter på golvet ...