WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 1 september 2016

Ungas psykiska ohälsa ökar – men att svara på "varför" är inte viktigast

Ungas psykiska ohälsa ökar – men att svara på "varför" är inte viktigast
- Den psykiska ohälsan bland unga ökar. Medan vuxenvärlden letar svar på varför, upplever de unga som mår dåligt att deras behov inte blir lyssnade ...