WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 16 september 2016

Vården av äldre med psykisk ohälsa bör förbättras

Vården av äldre med psykisk ohälsa bör förbättras
- Det finns ett stort utvecklingsbehov när det gäller vården och servicen för äldre med psykisk ohälsa på Åland. Det visar en enkätundersökning som ...